JAIGOPAL GARODIA RASHTROTTHANA VIDYA KENDRA (CBSE)
YOUR CHILD BLOSSOMS HERE TO CREATE A NEW TOMORROW
Affiliation No: 830369

Back to Main
Affiliation No: 830369

Our Culture and Tradition

Hindu Samrajya Dinotsava

Guru Purnima

Nagarapanchami

Varamahalakshmi Vrata

RakshaBandhan

Sri Krishna Janmastami

Samskrit Dinam

Ganesh Chaturthi

Onam Celebration